Jesteś tutaj

Fasady

KRATOS jest nowoczesnym systemem przeznaczonym do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Konstrukcję nośną stanowią elementy pionowe (słupy – mocowane do konstrukcji budynku) i poziome (rygle – mocowane do słupów) wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju otwartym bądź skrzynkowym.

Szerokość profili systemu KRATOS wynosi 52 mm, w tym również zewnętrznych listew maskujących. W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji system posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanej sztywności (o momentach bezwładności Ix=31,9÷2520 cm4). Głębokość najmniejszego słupa wynosi 50 mm, największego z kolei 260 mm. W przypadku konieczności zwiększenia sztywności słupów istnieje możliwość wzmocnienia ich wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi bądź stalowymi. Połączenie rygla ze słupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujących umożliwiają prawidłowe odwodnienie i wentylację ściany. System mocowania słupów zarówno do czoła stropu jak i pomiędzy stropami umożliwia wykonanie prawidłowej dylatacji pionowej zapobiegającej powstawaniu dodatkowych naprężeń termicznych.

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek termicznych z PCV oraz komorowych uszczelek z EPDM. System posiada cztery kombinacje izolacyjności termicznej, w zależności od wymagań projektowych.

Grubość wypełnień w zależności od zastosowanych rygli i uszczelek wynosi od 6 do 50 mm. Montaż szkła lub innego wypełnienia odbywa się poprzez przykręcenie listew dociskowych wkrętami ze stali nierdzewnej bez konieczności wykonywania wstępnie otworów w przekładce termicznej.

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych profili nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodne kształtowanie bryły budynku. W przypadku ścian łamanych w pionie oraz dachów, świetlików należy dodatkowo stosować uszczelnienie butylowo-aluminiowe pod listwy dociskowe zwiększające szczelność konstrukcji.

 

Fasa wykonana dla firmy Kozak Drukfasda dla firmy ToyotaFasada dla firmy Arche